Дърво с ябълкиВижте нашите страхотни игри ...

За тази игра:

Категория
Описание

Колко много ябълки, но много нависоко, дали да не взема стълбата? Тази игра подпомага опознаването на природата, как детето да направи връзка земя-дърво-плод-храна. Детето е свободно да повтаря едно и също действие толкова пъти, колкото изпитва потребност да го прави.

Направи си книжка